Samodzielny Publiczny Szpital   Report issue

Academic/Hospital Phase 2 Phase 3 Phase 4
Founded: Katowice Poland (1948)

Organization Overview

First Clinical Trial
2001
NCT00161824
First Marketed Drug
None
First NDA Approval
None
Last Known Activity
2016

Timeline

NOW
  • Now

Alternative names

Mc postgraduate SPSK im prof.W.Orłowskiego Warszawa | Osrodek Chorob Serca, Klinika Kardiologii, IV Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinika Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej we Wroclawiu | Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie | Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 3 - Wroclaw - Poland | Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Oddzial Pediatryczny | Samodzielny Publiczny ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny